Why Speaking Well of Your Spouse Is So Important

ทำไมการพูดถึงข้อเด่นของพรรยาคุณเป็นสิ่งที่สำคันมาก ๆ

http://michaelhyatt.com/why-speaking-well-of-your-spouse-is-so-important.html

5 Reasons You Should Get in the Affirmation Business Today

ห้าปัจจัยเกี่ยวกับความสำคันของการชูจิตชูใจ


ในฐานะของการเป็นผู้นำ สักยาภาพของชีวิตคู่ของคุณมีผลกระทบต่อการเป็นผู้นำของคุณทันที ผมได้สังเกตสิ่งนี้ครั้งหนึ่งครั้งเล่า เพื่อที่จมีผลลับในที่ทำงาน เราควรมีผลลับที่บ้านเป็นอันดับแรก

ในช่งงแรก ๆ ของชีวิตสมรสของเรา เกลและผมอยู่ที่โบษท์ของสิษยาภิบาล ที่เต็มไปด้วยพลัง อายุประมาณสามสิบปี ท่านเป้ฯคนส่อสารเก็ง ๆ ท่านเป็นคนมีสตีปัญญาและคนฟังดี ๆ ผลลับก็คือ โบษท์นั้นเติบโตเร็วมาก

แต่เมื่อเราได้รู้จักคนนี้กับพรรายมากขึ้น เราก็สังเกตสิ่งหนึ่ง ที่เป็นห่วงในการสื่สารของเขาทั้งสอง เขาพูดเกี่ยวกับอีกฝ่ายหนึ่งในแง่ลบบ่อยครั้ง ต่อหน้าของคนอื่น ๆ


ในฐานะเป็นผู้นำสักยภาพของความสำภันในชีวิตสมรส มีผลกระทบต่อการเป็รผู้นำของคุน

ไมเกิล ไหยัตต์

ช่วงต้น ๆ มันรู้สึกแบบตลก ๆ ข้อคิดที่เขาแบ่งไปดูเหมือนเล่น ๆ และเป็นเรืองคัน ทุกคนหัวเราะ แต่หลัง ๆ มันเป็นข้อคิดที่แหลม ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ เป็นคำพูดที่พยายามซ่อนใว้ความรู้สึกงุดงิดกับซึ่งกันและกัน

ในที่สุดเราก็จากโบษท์แห่งนั้น  หลายปีผ่านมา เราได้เรียนรู้ว่าคู่นี้ยากันแล้ว ด้วยวิถีไม่สวย เขาก็สารภาพว่าเขามีชู้ทั้งสอง และบ่อยครั้ง เขาสูณเสียครอบครัวและภันธกิจของเขาด้วย ผมยังรู้สึกเสียใจมากเมื่อคิดถึงเรื่องนี้จนถึงวันนี้เลย

ในอีกมุมมองหนึ่งผมได้ยินเพื่อนร่วมงานในอดีตพูดเกี่ยวกับภรรยาของเขาด้วยความนับถืออย่างสูง บ่อยครั้งเขาตรัดว่า “ผมไม่ชอบที่จะลาเธอในต่อนช้าว และผมก็รอไม่ได้ที่จะเจอเธอในต่อนเย็นอีกครั้ง”

เขาทั้งสองแต่งงานกันเกือบหกสิบปีแล้ว ครั้งล่าสุดเมื่อเกลกับผมไปเยี่ยมเยียีนเขา คู่นี้จับมือกัน มันแสดงชัดเจนว่าเขายังรักกันมากมาย

ด้วยการเล่าประสบการสองเรื่องนี้ ผมเชื่อว่า การยกย่งภรรยาในที่สาถรนาเป็นเหมือนการลงทุนที่สำคัณมาก ทั้งในครอบครัวและในการเป็นผู้นำด้วย

นี้คือเรื่องสำคัณ เพร่าะเหตุการห้าอย่างต่อไปนี้


1. You Get More of What You Affirm   คุณจะได้รับมากจากสิ่งที่คุณยืนยัน

คุณเคยสังเกตไหม เมื่อคุณได้รับการยกย่ง คูณก็จะทำสิ่งนั้นกับคนอื่น ๆ นี้คือธรรมชาติของมนุษ  เมื่อคนใช้คำยกย่งด้วยความไม่จริงไม่จัง มันก็คล้ายเป็นการยักย้ายได้แต่ถ้าพูดด้วยความจริงมันก็เป็นวิถีหนึ่งเพื่อการสร้างความแรงจูงใจที่มีภลังมาก

ตรงกันข้ามเช่นเดียวกัน เมื่อเราบ่นมาก เราก็จะได้รับการบ่นแทน เมื่อเราโฟกัสในแง่ลบ เราก็จะสังเกตความลบตลอด มันเป็นผิดได้ที่จะทำลายความสัมภันกับคู่ชีวิต หรือลูก ๆ                หรือเพื่อนร่วมงาน และ ฯ

ถ้าเราคิดในแง่บวก เราจะได้รดับบุณด้วย เราควรสังเกตสิ่งที่บวกและยืนยันการพูดแบบนี้ เรีกร้องถึงสิ่งเหล่ามนี้ การยืนยันและยกย่งคู่ชีวิตของเรา เป็นเครื่องมือที่ดีมาก สำหรับการเสริมกำลังพฤติกรรมต่าง ๆ และเพื่อการสร้างสิ่งที่คุณชอบมากขึ้น


2. Affirmation Shifts Your Attitude   การยืนยันจะเปลียนทัศนคติของคุณ

ส่วนใหญ่ถ้อยคำมีภลังมาก ถถ้อยคำสามารถสร้างคน หรือทำลายคน ผมเชื่อว่าเกือบทุกคนพยายามที่จะให้การกระทำและคำพูดของเขา อยู่ในแนวเดียวกัน  เมื่อคุณจะเร่มพูดเกี่ยวกับคนหนึ่งในแง่บวก คุณน่าจะเริ่มเชื่อสิ่งที่คุณพูดด้วย

ให้เรายอนหลังนิดหนึ่ง เมื่อเราเล่าเรื่องสิษยาภิบาลข้างบน มันง่ายมากที่จะคิดแบบนี้ เอาละ การพูดในแง่ลบเกี่ยวกับซึ่งกันและกันเป็นอาการของอี่กอย่างหนึ่งที่ลึกกว่า แน่นอน แต่เมื่ออเราแก้ไข่คำพูดของเรา มันน่าจะมีผลดีต่อจิตใจลึกของเราด้วย

เราสามารถเลือกได้ในการดำเนืนชีวิต เราสามารถสังเกตสิ่งที่บวก หรือเลือกที่จะอยู่กับแง่ลบ เมื่อเราโฟกัสในแง่บวก ในที่สุดเราก็จะวางแนวความคิดของเราในแง่นั้นด้วย


3. Affirmation Strengthens Your Spouse’s Best Qualities การยืนยันในแง่ดีจะเสิร์มลักษนาดี ๆ ของคู่ครอง

การหนุนใจยืนยันเป็นภลังอย่างมาก ทุกคนต้องการเสริมความแรง นี้คือสาเหตุที่จะพฒนานิไสที่ดี หรือการลดนำหนัก และคำหนุนใจจากคนอื่นที่เสิรมภลังภายในเรา นี้คือเรื่องจริงในชีวิตของเรา ในทุกด้าน

คู่ชีวิตของคุณมีคุณสมบัติที่ยอดเยียม เมื่อคุณอยู่ในช่วงที่ยากในชีวิตคู่ของคุณในปัจจุบัน คุณอาจไม่เชื่อ แต่ผมสัญญาไว้

คู่ครองของคุณอาจจะเก็งมากในด้านหนึ่ง เขาอาจเป็นคนใจดี หรือคิดถึงคนอื่นง่าย หรือเป็นคนอดทนนาน คุณควรยกย่งคุณสมบัติแบบนี้ แล้วมันจะอ่อกชัดเจนมากขึ้น ขอให้คิดนิดหนึ่ง มันหมายความว่า ด้วยการยกย่งคู่ของคุณ คุณจะช่วยเขาคล้ายเป็นคนที่เขาควรเป็น


4. Affirmation Wards off Temptation      การยืนยันป้องการถึงการการล่อลวง

ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือชาย มีค่าใช้จ่ายสูง มันให้คุณสูญเสียทุกอย่าง เช่นครอบครัว มิตสัมภันธ์ การงาน สุขภาพด้านอารมณ์ มรดก และจิตวิญญาณของคุณด้วย

แต่เมื่อคนอื่นเห็นว่าคุณมีชีวิตสมรสที่มีความสุข เขาน่าจะไม่มารบกวรคุณด้วย สภาพชีวิตคู่ของคุณจะบออกชัดเจนว่า คุนมีความเพ่งพอใจ คุณไม่ได้มองหาคนอื่น หรือคุณมองหาความสัมพันธ์ทางเพศในระยะสั้นๆ และ ฯ

การยืนยันคู่ของคุณ เป็นเหมือนกำแพงป้องกันชีวิตคู่จากผู้ปล้นสะดม มันจะช่วยคุณเสี่ยงสถารการประนีประนอม คุณควรพูดถึงคู่ชีวิตของคุณในที่สาถรนา ด้วยถ้อยคำในแง่บวก และบ่อยครั้งด้วย มันจะป้องกันการนอกใจ


5. Affirmation Provides a Model to Those You Lead การยืนยันเป็นเหมือนแบบอย่างสำหรับคนที่คุณนำ

ถ้าหากอย่ากจะเป็นพู่นำที่ดี คุณจะต้องนำตัวเองก่อน และครอบครัวของคุณ ชีวิตสมรสจะเป็นตัวอย่างที่ให้เห็นชัดเจนว่า คุนจัดการกับคนอื่นได้อย่างไรบ้าง

เมื่อคุณจะพูดถึงคู่ของคุณด้วยถ้อยคำที่แสดงถึงการยกย่งเขา พู่ติดตามคุณจะเชื่อคุณง่าย แต่เมื่อเขาได้ยินคำบ่น จากปากของคุณต่อคู่ของคุณ คุณน่าจะเดาได้ว่าเขาจะคิดอย่างไร

เขาน่าจะคิดว่า ฉันสงสัยว่าเขาจะพูดถึงฉันอย่างไร ฉันสงสัยว่าเขาจะบ่นเกี่ยวกับฉันด้วย เมื่อฉันไม่อยู่หรือ ถ้าเขาทำอย่างนี้กับคนอื่น ๆ ฉันไม่อยากอยู่ไกล้เขา

แล้วผลกระทบคือ เขาจะถ่อนตัว เขาจะไม่ขยัน แต่ถ้าเขาเห็นคุณยืนยันคนอื่น เขาน่าอยากจะรวมมือมากกว่า วิถีการนี้จะเสริมกำลังแห่งสักยภาพในการเป็นพู่นำของคุณ และช้วยสร้างบรรยกาศที่ดีที่สุด ในการนำคนอื่น ๆ


ชีวิตคู่ของคุณเป็นสิ่งสะท้อนค่านิยมเกี่ยวกับการนำคนของคุณอย่าง มากที่สุด”


10-Day Challenge        การท้าทายสำหรับสิบวันต่อไป

เพื่อช่วยคุณรับผลลับของเหตุการห้าอย่างดังกล่าวข้างบน ผมอยากท้าทายคุณดังนี้

ถ้าคุณไม่แต่งงาน คุณสามารถปรับรายการนี้ด้วยตัวเองได้ ช่วยลงดูสิ่งเหล่านี้สำหรับสิบวันต่อเนื่อง

  • เชิญชวณคู่ของคุนที่จะอ่านบทความนี้ และให้เวลากันและกันที่จะพูดถึงบริบทนี้
  • ตัดสินใจด้วยกันว่า คุณจะพูดถึงอี่กฝ่ายหนึ่งในแง่บวกตลอด ทั้งในสาถรนา และส่วนตัว
  • อย่าพยายามอี่กฝ่ายหนึ่งยุดพูด แม้ว่าเขายังไม่สามารถแก้ตัวเองได้ มันจะไม่ค่อยช่วยเท่าไร แต่ตรงกันข้าม ขอสังเกตสิ่งหนึ่งที่บวก เช่น ที่เขาแต่งตัว หรือสิ่งหนึ่งที่เขาพูด หรือที่เขากระทำ
  • ยืนยันอี่กฝ่ายหนึ่ง ยกย่งเขา บอกขอบคุณเขา ถ้าไม่รู้จะทำอะไร เริ่มต้นด้วยถ้อยคำแห่งการขอบคุณ และแสดงอ่อก

ผมอย่ากจะหนุนใจที่จะนับความสำเร็จในเรื่องนี้ ผมไม่คาดหวังว่าคุณจะเขียนหนังสือ แต่แค่เก็บความคิดบ้างในสมุดโนตของคุณ ผมก็อยากได้ยินว่ามันเป็นประสบการอย่างไร

การยืนยันและยกย่งคู่ของเราที่สาถรนาเป็นการลงทุนที่จะเกิดผลในการเป็นพู่นำอย่างสูง มันสามารถเปลียนโลกของเราได้  โดยเฉพาะในยุคที่มีคู่สมรสน้อยลงเรื่อย ๆ

 

(2016 Translation by Dick de Koning & Joy Saranchit Hemkaew)