NCS Staff -  ผู้เชี่ยวชาญที่ NCS   (eng/th)

 • My name is Thani Settachan (M.D.).  I am an Assistant Professor of Psychiatry and I work as Psychiatrist at various hospitals.  I was trained at Glasgow University, Glasgow, Scotland and Siriraj Hospital & Mahidol University.
  I assist NCS when it comes to prescribing medication and/or assessments.
 • ผมชื่อ คุณหมอธานี เศรษฐจันทร ผมเป็นรองผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตเวช และเป็นจิตแพทย์ดประจำโ่รงพยาบาลหลายแห่ง ผมผ่านการอบรมจากGlasgow University, Glasgow, Scotland และโรงพยาบาลศิริราช, มหิดล    ผมทำงานร่วมกับศูนย์ให้คำปรึกษา นิวเคานเซ็ลลิ่ง เซอร์วิส ในการตรวจสุขภาพจิตและออกใบสั่งยาให้กับคนไข้


 • My name is Johanna de Koning-Schaaij. I have over 25 years of experience in general counseling. I received my second Master degree in counseling from the University of New England. I have helped people with individual problems like anorexia/bulimia, self-esteem issues, coaching for business people, age related issues, adults and children with mental health issues, anxiety, depression, bipolarity, etc. I also enjoy working with youth and adolescents. I am a Family therapist, as well as a Sand-tray and Clay therapist. My role at NCS is that of the Clinical Supervisor. I can speak Dutch and English, as well as Thai.
 • ดิฉันชื่อโยฮันนา เดอ คอนิ่ง ชายย์ ดิฉันมีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ในการให้คำปรึกษาทั่วไป ดิฉันจบการศึกษาระดับปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัย นิวอิงแลนด์ ดิฉันได้ช่วยเหลือผู้มีปัญหาส่วนบุคคล เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการรับประทาน  ปัญหาเกี่ยวข้องกับการเชื่อมั่นในตนเอง การแนะนำนักธุรกิจ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอายุ ในผู้ใหญ่และเด็กที่มีปัญหาด้านจิตใจ ความกังวล ความเครียด  ความเศร้าโศก อารมณ์สองขั้ว และอื่น ๆ ดิฉันชอบทำงานกับทำงานกับเยาวชนและเด็ก และวัยทำงานหนุ่มสาว ดิฉันเป็นผู้บำบัดด้านครอบครัวและใช้อุปกรณ์กระบะทรายและการปั้นดินเพื่อการบำบัดด้วย   ดิฉันเป็นผู้ดูแลผู้บำบัดศูนย์ให้คำปรึกษา และสามารถพูดได้หลายภาษา เช่น อังกฤษ ดัช และไทย


 • My name is Rex (a.k.a. Dick) de Koning. I am a Registered Nurse. I received Post Graduate training in counseling. I have gained a wealth of experience in counseling couples and parenting issues. I also help men look at their specific needs. My work as a Coordinator for Marriage Encounter has helped me to gain insight in family issues and marital therapy. My wife and I conduct training and seminars in lay and professional counseling skills and interpersonal skills, as well as parenting and couple’s courses. I speak Dutch, as well as English and Thai.
 • ผมชื่อ เร็กส (อี่กชื่อหนึ่ง ดิ๊ก) เดอ คอนิ่ง  ผมเป็นบุรุษพยาบาล และจบด้านการให้คำปรึกษา ผมมีประสบการณ์หลากหลายให้การให้คำปรึกษากับคู่สมรสและการให้คำปรึกษาปัญหาด้านการเลี้ยงดูเด็ก ในฐานะผู้ปกครอง ผมเป็นผู้ประสานงาน Marriage Encounter ทำให้ผมรับประสบการณ์มากมายในการช่วยเหลือครอบครัวและคู่สมรส  ภรรยาและผม จัดการอบรมให้คำปรึกษาแก่บุคคลทั่วไปและผู้ให้คำปรึกษามืออาชีพ รวมทั้งจัดการอบรมสำหรับผู้ปกครองและคู่ชีวิตต่าง ๆ  ภาษาที่ผมใช้ คือ  ดัช  อังกฤษ และไทย


 • My name is Anette Pollner and I am an experienced psycho therapist who trained in London and the US. I specialize in trauma survivors, sexuality issues and work place psychology. I also work with clients on depression, eating disorders and other issues. Next to this I work with many clients who want to explore and enhance their creativity, unknown parts of themselves, and even their dreams. Apart from one on one counseling I am also an experienced workshop leader. I can help people in English or German language.
 • ดิฉัน  ชื่อ แอนเน็ตต้า  พอลเนอร์  เป็นผู้บำบัด ผ่านการอบรมในกรุงลอนดอนและสหรัฐอเมริกา ดิฉันเชี่ยวชาญ ด้านการช่วยเหลือผู้มีผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรง และผู้ที่มีปัญหาด้านเพศ ปัญหาที่เกี่ยวกับการทำงาน ดิฉันทำงานกับบุคคลเพื่อพัฒนาตนเอง ด้านการสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพ อีกทั้งช่วยผู้ที่มีความฝันในขณะหลับ  ดิฉันยังเป็นวิทยากร  ให้การสัมมนาหลายหัวข้อ ภาษาที่ใช้คือ เยอรมัน อังกฤษ


 • My name is Naoko Minamiguchi. I am from Japan. I counsel mostly people from Japan living in Thailand, I also speak English. I have a Master Degree (M.S.) in Educational Psychology from Indiana University in U.S. and graduated at ABAC University with a Master Degree (M.S.) in Counseling Psychology. I have experience with teenagers and adults who mainly suffer from depression and anxiety disorders as well as family issues.
 • ดิฉันชื่อ นาโอโกะ มินามีกูจิ  ดิฉันเป็นชาวญี่ปุ่น  ดิฉันช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นที่อาศัยในประเทศไทย และพูดภาษาอังกฤษ  ดิฉันจบการศึกษาระดับปริญญาโทจิตวิทยาการให้คำปรึกษา จากสหรัฐอเมริกา และ มหาวิทยาลัยเอเบค ดิฉันมีประสบการณ์วัยรุ่นและผู้ใหญ่ ที่มีปัญหาโรคซึมเศร้า กังวล และปัญหาในครอบครัว


 • My name is Gino (Napont) Suntornkanit. I specialize in treating chronic stress, low self-esteem, mood disorder such as depression and anxiety, trauma, and addiction. I take an empathetic, yet active stance as a psychoanalyst/therapist. Apart from traditional psychotherapy, my practice also includes Brief Psychotherapy, which is focused, vigorous, and time-limited. Together we will get you out of painful, unproductive, or destructive situation. I am fluent in English and Thai.
 • นภนต์ สุนทรกนิษฐ มีชื่อเล่นว่า จีโน่ มีความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือแบบจิตบำบัด (psychotherapy) ให้ความสำคัญ และรับฟังปัญหาที่ปรึกษาเพื่อนหรือคนใกล้ชิดไม่ได้ หรือปรึกษาได้แต่ไม่ช่วยให้รู้สึกดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆ ที่ก่อให้เกิดความเครียด คิดมาก คิดซ้ำๆ ปัญหาด้านความรัก ชีวิตคู่ ปัญหาการกิน และบุคลิกภาพ หรือปัญหาใหญ่ๆ เช่น ความผิดปกติทางจิต วิตกกังวล ซึมเศร้า นอกจากนี้ ยังให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดเหล้า และยาเสพติด โดยเน้นการรักษาที่ต้นเหตุเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ

 

 • My name is Laiyoung Cheng. I have a degree in Psychology and Business Management. I also got a training in ABA for children with learning disabilities. I often counsel teenagers and college kids.
 • ผมชื่อ ไลยัง เช็ง  ผมจบด้านจิตวิทยาและการบริหารธุรกิจ  และจบการศึกษาด้านการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียน  ผมให้คำปรึกษากับเด็กและวัยรุ่นและหนุ่มสาว


 • My name is Joy (Saranjit) Hemkaew. I have my Diploma in Counseling on a Master Degree Level, obtained at the TBTS in Bangkok and I have been trained as a 'Satir Therapist' .  I am able to give therapy to singles and couples. I also treat depression and anxiety disorders. Next to this I help people with identity issues, anger management and other challenges of life. My main language is Thai. Therefore I prefer to work with Thai clients. I am assisting at the NCS Office.
 • ดิฉันชื่อ (จอย) สราญจิต  เหมแก้ว จบด้านการให้ปรึกษาในสถาบัน TBTS และผ่านการอบรม การบำบัดแนวซาเทียร์  ดิฉันให้คำปรึกษาและกระบวนการบำบัดจิตใจภายใน แก่บุคคลส่วนตัว และคู่ชีวิต ครอบครัว ในผู้มีอาการซึมเศร้า  เครียด กังวล นอกจากนั้นดิฉันช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการมองตัวเอง และการบริหารอารมณ์ และปัญหาชีวิตอื่น ๆ   ภาษาที่ใช้คือ ไทย  และดิฉันมีส่วนช่วยเหลืองานสำนักงานของศูนย์ให้คำปรึกษานิวเคานเซ็ลลิ่ง 


 • My name is Pim (Prapim) Matomaki. I have a Master degree of Science in Counseling Psychology from ABAC Assumption University. I have experience in counseling with women and child abuse at a certain Emergency Home. I have given therapy to couples and singles with individual problems like depression, stress and anxiety. I also help with family problems and children's problems through interpretive drawing. I can speak Thai and English.
 • ดิฉันชื่อ พิม ปราพิมพ์ มาโตมากิ ดิฉันจบการศึกษาระดับปริญญาโท จิตวิทยาให้คำปรึกษา จากมหาวิทยาลัยเอเแบค ดิฉันมีประสบการณ์ให้คำปรึกษากับ ผู้หญิง และ เด็ก ที่ถูกกระทำแบบไม่ถูกต้อง  อาจจะเป็นร่างกาย หรือบางครั้งเรื่องจิตใจ ในบ้านพักฉุกเฉิน ดิฉันสามารถช่วยแก้ไขปัญหาส่วนบุคคล ในเรื่องการซึมเศร้า ความเครียด และ ความวิตกกังวล อีกทั้งปัญหาในครอบครัว และปัญหาของเด็กที่ใช้เทคนิคการวาดรูปเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ภาษาหลักที่ใช้คือภาษาไทย และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้


 • My name is Brian (Ng Fai Kwok) from Hong Kong. In the past twenty years, I have been working as a Social Worker with Youth and Families.  Before I settled in Bangkok, the nature of my job was mainly to take care of teenagers who had committed criminal offenses and those who had withdrawn from their families. I speak Cantonese fluently and my ability to speak Mandarin is fair. I will be pleased to help you go through your difficulties in your life.
 • ผมชื่อไบรอัน  ผมมาจากฮ่องกง  ช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา  ผมทำงานร่วมกับเยาวชนและครอบครัวในฐาะนักสังคมสงเคราะห์  ผมผ่านประสบการณ์ทำงานกับวัยรุ่น ที่มีปัญหาด้านกฎหมาย และการถอนตัวจากครอบครัวเดิม ผมสามารถพูดภาษา จีนกวางตุ้ง ได้ดี และจีนกลางระดับปานกลาง ผมยินดีที่จะช่วยคุณผ่านความยากลำบากในชีวิต ให้มีชัยชนะเหนือความยากลำบากในชีวิต


 • My name is Karrie Ng. I am from Hong Kong. I am a social worker with psychology background specialized in career counseling and sexuality issues. I have experience with young adults and teenagers.  Apart from one on one counseling, I am also an expert in sex and gender education for teenagers. I can speak Mandarin and Cantonese well and I can speak Thai for education workshops.
 • ดิฉันชื่อ แครี่  ดิฉันมาจากฮ่องกง  ฉันเป็นนักสังคมสงเคราะห์ ฉันมีพื้นฐานการให้คำปรึกษาจิตวิทยา และโดยเฉพาะการให้คำปรึกษาด้านปัญหาเพศต่าง ๆ  ดิฉันมีประสบการณ์การให้คำปรึกษากับหนุ่มสาวและวัยรุ่น นอกจากการให้คำปรึกษาสองต่อสองดิฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น ดิฉันพูดภาษาจีนกลาง และภาษาไทยในการสัมมนา