Click here to edit subtitle

Services explained in English/Thai

 

COUNSELING & TRAINING

NCS provides Seminars (upon request) for groups of 12 people and above on issues like Raising children, Teenagers, Communication, Stress and Burnout, Self Awareness and  Assertiveness, Cultural Adjustment, etc.

การให้บริการ

การให้คำปรึกษาและการฝึกอบรม
เอ็นซีเอสให้การสัมมนา (ตามคำขอ) สำหรับกลุ่ม 12 คนขึ้นไปและนอกเหนือจากในประเด็นเช่นการเลี้ยงดูเด็ก, วัยรุ่นการสื่อสารความเครียดและ ,หมดไฟ (Burnout), การรู้จักตนเองและทักษะการนำเสนอ, การปรับตัวกับวัฒนธรรม ฯลฯ


Many issues regarding our emotional health stem for present circumstances and/or experiences and feelings from the past. Counselors will help you to draw out some of your feelings and experiences from the past. This might help you to recognize patterns and analyze situations better in order to cope with the resulting outcomes in a different way. A treatment plan will be discussed with our clients soon after the initial session.


ต้นเหตุของปัญหาด้านสุขภาพจิตเกิดจาสถานการณ์ปัจจุบันและ / หรือจากประสบการณ์และความรู้สึกของเราจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาจะช่วยให้คุณระบายถึงความรู้สึกบางส่วน และประสบการณ์ของคุณจากอดีตของคุณ  นี้อาจช่วยให้คุณสามารถรับรู้รูปแบบต่างๆของชีวิตและวิเคราะห์สถานการณ์ที่ดีขึ้นเพื่อที่จะรับมือกับผลที่เกิดขึ้นในทางที่แตกต่างกัน การวางแผนการบำบัดรักษาจะมีการหารือกับลูกค้าของเราเร็ว ๆนี้หลังจากที่มีเซสชั่นต้นๆ


When medication is needed as a temporary solution (e.g. to help people with insomnia or to get someone out of a depression) we have a licensed psychiatrist whom we can refer to for a prescription.

ถ้าการใช้ยาเป็นสิ่งจำเป็นเช่นแก้ปัญหาชั่วคราว (เช่นจะช่วยให้คนที่มีอาการนอนไม่หลับหรือเพื่อจะช่วยให้คนออกจากภาวะซึมเศร้า) เรามีจิตแพทย์ที่เราสามารถรับรองได้


We do not pretend to be all knowing and in case a referral is needed to other levels of (mental) healthcare we will not hesitate to do so. All of the NCS counselors have a Master degree in either Counseling or Psychology or are aiming at that.

เราไม่ได้อ้างว่าเรารู้ทุกอย่าง ในกรณีผู้ที่มีความต้องการที่จะส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ (ด้านสุขภาพ จิตหรือสุขภาพทั่วไป) เราจะไม่ช้าที่จะทำเช่นนั้น ที่ปรึกษาทุกท่านใน เอ็นซีเอส มีการศึกษาระดับปริญญาโทในการให้คำปรึกษาหรือจิตวิทยาหรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาโท


We are able to help you find the answers you need!

เราสามารถจะช่วยให้คุณค้นหาคำตอบที่คุณต้องการ!


Skilled counselors know where to find the resources or even refer to other counselors for specific needs. NCS has an extensive library of books and articles  where you might find the right answers to address your problems in the best possible way.

ผู้ให้คำปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทราบว่าจะหาแหล่งข้อมูลหรือส่งต่อไปที่ ผู้ให้คำปรึกษาคนอื่น ๆ สำหรับความต้องการเฉพาะทาง  เอ็นซีเอส มีหนังสือและห้องสมุดที่กว้างขวางและบทความที่คุณอาจพบคำตอบที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขปัญหาของคุณในทางที่ดีที่สุด

* From childhood through late adulthood, there are certain times when we may need help addressing problems and issues that cause us emotional distress or make us feel overwhelmed. When you are experiencing these types of difficulties, you may benefit from the assistance of an experienced, trained professional. Professional counselors offer the caring, expert assistance that we often need during these stressful times. A counselor can help you identify your problems and assist you in finding the best ways to cope with the situation by changing behaviors that contribute to the problem or by finding constructive ways to deal with a situation that is beyond your personal control. Professional counselors offer help in addressing many situations that cause emotional stress, including, but not limited to:

 * จากเด็กที่ผ่านวัยผู้ใหญ่ตอนปลายมีบางครั้งเราอาจต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและเรื่องที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ทางด้านอารมณ์หรือทำให้เรารู้สึกจมอยู่ เมื่อคุณประสบปัญหาประเภทนี้  คุณอาจได้รับประโยชน์ความช่วยเหลือ จากผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมมืออาชีพ ที่ปรึกษามืออาชีพจะให้การดูแลเอาใจใส่ ในเวลาที่คุณรู้สึกเครียดคุณอาจต้องการผู้เชี่ยวชาญที่เอาใจใส่และช่วยเหลือคุณอย่างดีที่สุด ที่ปรึกษาสามารถช่วยให้คุณระบุปัญหาของคุณและช่วยคุณในการหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้โดยการเปลี่ยนพฤติกรรมที่นำไปสู่​​ปัญหาหรือโดยการหาวิธีการที่สร้างสรรค์ในการจัดการกับสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถควบคุมมันได้   ที่ปรึกษามืออาชีพให้ความช่วยเหลือนหลาย ๆด้าน เช่น


 • anxiety, depression, and other mental and emotional problems and disorders
 • family and relationship issues
 • substance abuse and other addictions
 • sexual abuse and domestic violence
 • eating disorders
 • career change and job stress
 • social and emotional difficulties related to disability and illness
 • adapting to life transitions
 • the death of a loved on   


ความวิตกกังวล,ซึมเศร้า,ปัญหาด้านจิตใจ,อารมณ์ และโรคจิตอื่นๆ
•ปัญหาครอบครัวและความสัมพันธ์ต่างๆ
สารเสพติดและการเสพติดอื่น ๆ
•การล่วงละเมิดทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว
•รับประทานอาหารผิดปกติ
เปลี่ยนอาชีพและความเครียดในเรื่องการงาน
•ปัญหาทางสังคมและอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับความพิการและความเจ็บป่วย
•การปรับตัวกับสถานการณ์ที่กำเปลี่ยนแปลงในชีวิต
•การจากไปของคนที่เรารัก


"Good indicators of when you should seek counseling are when you're having difficulties at work, your ability to concentrate is diminished or when your level of pain becomes uncomfortable," says Dr. Gail Robinson, past president of the American Counseling Association. "However, you don't want to wait until the pain becomes unbearable or you're at the end of your rope."

ดร. เกล โรบินสันอดีตประธานาธิทบดีของสมาคมให้คำปรึกษาชาวอเมริกันกล่าวว่า "ตัวชี้วัดที่ดีของคุณเมื่อคุณควรขอคำปรึกษา เมื่อคุณกำลังประสบปัญหาในที่ทำงาน คุณจะมีสมาธิลดลงหรือระดับของความเจ็บปวดที่ทนไม่ไหว คุณไม่น่าที่จะรอจนกว่าจะกลายเป็นความเจ็บปวดทนไม่ไหว”


"If someone is questioning if they should go into counseling that is probably the best indicator that they should," says Dr. William King, a mental health counselor in private practice in Indianapolis, Indiana. "You should trust your instincts."

"ถ้ามีคนตั้งคำถามว่าพวกเขาควรจะไปรับคำปรึกษาที่อาจเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุด "ดร. วิลเลียม คิงส์ ผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ในคลีนิกเอกชนในอินเดียนาโพลิสกล่าวว่า คุณน่าจะปฏิบัติตามเสียงนั้น


Joyce Breasure, past president of the American Counseling Association and a professional counselor who has been in private practice for more than 20 years, recommends counseling when you:

 • Spend 5 out of 7 days feeling unhappy
 • Regularly cannot sleep at night
 • Are taking care of a parent or a child and the idea crosses your mind that you may want to hit that person
 • Place an elder in a nursing home or in alternative care
 • Have lost someone or something (such as a job)
 • Have a chronic or acute medical illness
 • Can no longer prioritize what is most important in your life
 • Feel that you can no longer manage your stress

 

Joyce, Breasure อดีตประธานาธิบดีของสมาคมการให้คำปรึกษาชาวอเมริกันและเป็นที่ปรึกษามืออาชีพที่การปฏิบัติงานในภาคเอกชนมากกว่า 20 ปี, แนะนำว่าคุณควรจะรับคำปรึกษาเมื่อคุณ

 

 • มี ๕ ใน ๗ วันที่ไม่มีความสุข
 • ไม่สามารถนอนในเวลากลางคืนเป็นประจำ
 • กำลังดูแลพ่อแม่หรือลูกและคุณมีรู้สึกว่าอยากจะตีเขา
 • อยากส่งพ่อแม่หรือคนชราไปยังบ้านพักคนชรา
 • มีการสูญเสียใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่าง(เช่น งาน)
 • มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือเฉียบพลัน
 • ไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณได้
 • รู้สึกว่าคุณไม่สามารถจัดการกับความเครียดของคุณได้


"If you're not playing some, working some, and learning some, then you're out of balance. There's a potential for some problems," Breasure says.

Robinson points out you don't have to be "sick" to benefit from counseling. "Counseling is more than a treatment of mental illness," she says. "Some difficult issues we face in life are part of normal development. Sometimes its helpful to see what you're going through is quite normal."

(* from: http://www.athealth.com/Consumer/issues/counselanswer.html)


Breasure กล่าวว่า"ถ้าคุณไม่ได้เล่นบ้าง ทำงานบ้าง และเรียนรู้บ้าง คุณจะไม่มีความสมดุลย์ คุณอาจจะปัญหาบางอย่างได้"
โรบินสัน อธิบายว่า คุณไม่จำเป็นต้อง"ป่วย"เพื่อได้รับประโยชน์จากการรับคำปรึกษา "การให้คำปรึกษาเป็นมากกว่าการรักษาบำบัดทางจิต"เธอกล่าว "ปัญหาบางอย่างยากที่เราเผชิญในชีวิต  เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาปกติ. บางครั้งช่วยให้คุณเห็นว่าปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่เป็นเรื่องธรรมดา